جم فایل خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

نوشته هایی با برچسب "پایان نامه مدیریت دولتی"

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

چکیده:در زمان معاصر که بد گمانی و سوء ظن بر روحیه ی بیشتر مدیران و کارکنان حاکم است، متأسفانه، تعداد کمی از سازمانها می توانند به کیفیت مطلوب تیمی، همکاری و اعتماد در فرهنگ هایشان ببالند. مدیران برای...

بررسي تأثیر رفتار  اخلاقي كاركنان  بر رضايت شغلي كاركنان

بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان

چکیده:مفاهیم رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،رفتار اخلاقی وتعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمانها بسیار زیاد می باشد. شاید بتوان گفت كه كارمندان ،مشتریان كاردر سازمانها هستند و همچنان كه...

تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي

تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي

چکیده:تحقیق حاضر با عنوان «تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي استان ايلام» انجام گرفت. اين تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع میدانی- پیمایشی است. به این...

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک  با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرونچکیده:تحقيق حاضر كه يك تحقيق كاربرديست و از نظر گردآوري داده‌ها توصيفي و از نوع زمينه يابي است به دنبال مساله...

پایان نامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان

پایان نامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان

خلاصه:ارزیابی عملکرد فرآیندی است که از طریق آن مدیران و سرپرستان رفتار کارکنان را مورد مشاهده قرار می دهند تا بازخوردی تشخیصی در مورد نقاط قوت و ضعف آنها تأمین نمایند .منطق پشتوانه فرایند ارزشیابی این...

بررسی سبک مدیریت استیو جابز در شرکت اپل

بررسی سبک مدیریت استیو جابز در شرکت اپل

پیشگفتار:سبک رهبری و مدیریت استیو جابز در شرکت اپل و تاثیر آن بر اکثر شیوه های مدیریتی ساز مان های بزرگ و متحول کردن روشهای مدیریتی باعث شد تا جهان به سبک و سیاق این رهبر خودآزموده بیشتر علاقه نشان دهد و...

بررسی روابط بین توانمند سازی منابع انسانی با اشتغال مولد

بررسی روابط بین توانمند سازی منابع انسانی با اشتغال مولد

پایان نامه بررسی روابط بین توانمند سازی منابع انسانی با اشتغال مولد در بین دانشجویان دانشگاه های همدانچكيده:توجه به نيروي انساني در سازمانها طي سالهاي اخير بخش عظيمي از زمان و سرمايه سازمانهاي پيشرو...