فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 366

حجم فایل:2,154 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,مدیریت

قیمت فایل : 10,000 تومان

چكيده:
پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسي میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»
(Integrated Marketing Communication) IMC در محدودة زماني سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مكاني شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذيرفته است. هدف اصلي اين تحقيق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده از راهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد. با توجه به چارچوب‌هاي نظري تحقيق در حوزه های مخاطب، محتوای پیام و رسانه ها، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص ارتباطات یکپارچه بازاریابی، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند، غیر قابل اجرا هستند؟
به همين منظور ۴ فرضيه به شرح ذيل تدوين گرديد:
۱ ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم تعامل با مشتریان نهایی.
۲ ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم یکپارچه کردن ابزارهای ارتباطی.
۳ ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تکنیک های پیشبرد فروش.
۴ ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تاکتیک های روابط عمومی به جای تبلیغات .
تحقيق حاضر جزء تحقيقات كاربردي و از نظر روش جمع‌آوري داده‌ها، جزء تحقيقات توصيفي و از نوع پيمايش مي‌باشد
جامعة  آماري اين تحقيق متكي به جمع‌آوري داده‌ها از مديران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوري اطلاعات، پرسش‌نامه ای‌ با ۲۷ سؤال طراحي گردید كه برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا داده‌هاي تحقيق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رايانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماري در بخش روش‌هاي توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های شوینده و بهداشتی جوان، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر برند ،ایجاد صمیمیت بین اعضاء، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها، تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود، توجه به تبلیغات رقبا، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی، فروش، تبلیغات، روابط عمومی و برند شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود.
شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت پ، دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده  در حد زیاد و قابل قبولی می باشد
در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با تم جهانی بسیار ناچیز می باشد.

فهرست مطالب:
چکيده    
مقدمه‌
فصل‌ اول‌: كليات‌
۱-۱-‌ بيان مسئله‌ ‌       
2-1ـ اهمیت تحقیق      
3ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق ‌      
4ـ۱ـ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌      
5ـ۱ـ جامعة‌ آماري‌      
6ـ۱ـ روش‌ تحقيق‌      
7ـ۱ـ تكنيك‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌)      
8ـ۱ـ روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌      
9ـ۱ـ موانع‌ تحقيق‌      
10-1-پیشینه تحقیق       
11-1- مبانی نظری      
1-11-1- نظریه جريان دو مرحله اي     
2-11-1-  نظریه استحكام     
3-11-1- نظریه استفاده- رضايتمندي     
4-11-1-  نظریه سلسله مراتب تأثيرات ارتباطي      
5-11-1- نظریه پذيرش     
6-11-1- نظریه انگيزشي     
7-11-1- نظریه هاي خصيصه منفرد     
8-11-1- نظریه شخصيتي چند خصيصه اي     
9-11-1-  نظریه هاي مخاطب شناسي     
فصل‌ دوم‌: بررسي‌ ادبيات‌
بخش‌ اول‌:
۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌      
1ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط      
2ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات      
3ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی      
4ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی     
5ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی     
6ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی    
7ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها    
8ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات    
9ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش    
10ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم    
11 ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی    
12 ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی    
13 ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی    
14 ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای    
بخش‌ دوم‌:
۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی     
2ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی    
3ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی     
1-3ـ۲ـ گرایش تولید     
2-3ـ۲ـ گرایش محصول    
3-3ـ۲ـ گرایش فروش    
4-3ـ۲ـ گرایش بازاریابی    
5-3ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی    
4ـ۲ـ تعاریف بازاریابی    
5ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی    
1-5ـ۲ـ نیازها و خواسته ها     
2-5ـ۲ـ مبادله     
3-5ـ۲ـ بازار     
6ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketing     
1-6ـ۲ـ بازارگرایی     
2-6ـ۲ـ بازارشناسی     
3-6ـ۲ـ بازاریابی     
4-6ـ۲ـ بازارسازی    
5-6ـ۲ـ بازارگردی     
6-6ـ۲ـ بازارسنجی     
7ـ۶ـ۲ـ بازارداری     
8ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی     
9ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی     
7-2-شش گام برنامه بازاریابی    
بخش‌ سوم:
۱ـ۳ـ بازاریابی نوین     
 2ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی      
3-3- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی    
4-3- فرآیند برنامه ریزی IMC    
5ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)    
6 ـ۳ـ فاکتورهای رشد IMC     
7 ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی و IMC     
8 ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدی IMC     
9 ـ۳ـ  اهداف IMC    
10ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC
11ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC
12 ـ۳ـ به سوی یکپارچگی
۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن (۵ گام)
۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC
16 ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC
17 ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ) 
18 ـ۳ـ مراحل توسعه IMC
19 ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC
20 ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC
بخش‌ چهارم‌: 
1ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC
1-1ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط
۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان
۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله )
۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها  
3ـ۴ـتبلیغات
۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات 
2-3ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات     
3-3ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات    
4ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات     
5ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات‌    
6ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌    
7ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌     
8ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها     
9ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها    
10ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید    
4ـ۴ـ ترویج     
1-4ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج     
2-4ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج     
3-4ـ۴ـ روش های ترویج     
4-4ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج     
5-4ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی    
5ـ۴ـ پیشبرد فروش     
1-5ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش     
6ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی     
7ـ۴ـ روابط عمومی  بازاریابی     
1-6ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی     
2-6ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی   
3-6ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی      
4-6ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی      
8ـ۴ـ حمایت مالی     
فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقيق‌
۱ـ۳ـجامعه‌آماري‌
۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوري‌ اطلاعات‌
۳ـ۳ـ روش‌ تحقيق‌ در علوم اجتماعی
۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقيق‌ حاضر
۴ـ۳ـ اعتبار صوري‌ پرسشنامه‌ 
5ـ۳ـ روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌  
6-3- فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ 
7-3- سؤالات‌ تحقيق
فصل‌ چهارم‌: يافته‌هاي‌ تحقيق‌
۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی
فصل‌ پنجم‌: پيشنهادات‌
بخش‌ اول‌:
۱ـ۵ـ خلاصه‌ و نتيجه‌گيري‌   
بخش‌ دوم:
۲ـ۵ـ پيشنهادات‌   
منابع‌ و مأخذ
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست شکل ها

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :