فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 72

حجم فایل:2,715 کیلوبایت

دسته بندی : » فنی و مهندسی,برق، الکترونیک، مخابرات

قیمت فایل : 7,500 تومان

پیشگفتار:
آنچه در این پروژه آمده است مسلما ناقصا است اما بنده حقیر به اندازه وقتی که برای تحویل پروژه داشتم سعی کردم مطالب را کامل کنم و آنچه را که احساس کردم در دوره کارشناسی به دانشجویان نگفته اند و برای این پروژه لازم وضروری بوده است بطور خلاصه بیان کنم. نقص و کوتاهی در این مقاله بسیار است و بی نقص، خالق بی همتا است.
در فصل اول به مقدمه پرداخته ایم که ابتدا به توسعه صنعت برق و بعد به تاریخچه پایداری پرداخته ایم. و در ادامه برای آشنایی با سیستم HVDC، مختصری در باره سیستم HVDC  بحث کرده ایم و برای سوق به مطالب پایداری در فصل ۳ و ۴ و ۵ کاملا بحث کرده ایم . و در پایان به مقایسه پایداری پرداخته ایم.

فهرست مطالب:
پیشگفتار 
فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه
۱-۲- ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
۱-۳- تاریخچه پایداری سیتسمهای قدرت
فصل دوم: ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ HVDC
2-1-مقدمه
۲-۲- انواع خطوط انتقال
۳-۲ ﺍﺟﺰﺍي ﺳﻴﺴﺘﻢ HVDC
1-1-2 ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎي ﻣﺒﺪﻟﻲ 
ﺍﻟﻒ- ﻣﺒﺪﻝﻫﺎي ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻗﺪﺭﺕ
ﺏ- ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎي ﻣﺒﺪﻝ
ﺝ- ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎي ﻫﻤﻮﺍﺭﺳﺎﺯ
ﺩ- ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﻲ
ﻩ- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺍﻛﺘﻴﻮ
ﻭ- ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎ
ﺯ- ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
۲-۳- ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻃﺮﺡﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ HVDC
ﺍﻟﻒ- ﻃﺮﺡﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ HVDC
1- ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ HVDC
2- ﺧﻄﻮﻁ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﻲ HVDC
3- ﺧﻄﻮﻁ ﻫﻢ ﻗﻄﺒﻲ HVDC   
ﺏ –  ﻃﺮﺡﻫﺎي ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻳﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪﺍي
فصل سوم: پایداری سیستم های قدرت
۳-۱ مقدمه
۳-۱-۱- مقدمه
۳-۱-۲ دینامیک سیستم های قدرت
۳-۱-۳ ضرورت مطالعه دینامیکی و پایداری سیستم های قدرت
۳-۱-۴ پایداری و تعریف آن در سیستم های قدرت
۳-۱-۵ محدودیتهای انتقال توان در سیستمهای قدرت
۳-۱-۵-۱-مشخصه بار پذیری خطوط انتقال
الف- محدودیت حرارتی (Thermal Limits)
ب_ محدودیت افت ولتاژ
پ- محدودیت پایداری
۳-۲- انواع پایداری و بررسی پایداری زاویه بار
۳-۲-۱- انواع پایداری در سیستم های قدرت
۳-۲-۲- پایداری زاویه بار
۳-۱- بررسی حالت های گذرا
۳-۱-۱- حالت گذرا
۳-۱-۱-۱- حالت گذرا در یک سیستم درجه یک
۳-۱-۱-۱-۱- نقش فیدبک در پایداری و سرعت پاسخ سیستم درجه یک
۳-۱-۲- حالت گذرا در یک سیستم درجه ۲
۳-۱-۳- حالت گذرا در سیستم درجه n
3-1-3-1-کاهش درجه سیستم
فصل چهارم :پایداری گذرا (سیگنال بزرگ) در سیستم های قدرت
۴-۱- مقدمه
۴-۲- تعیین پایداری گذرا
۴-۳- مدل مناسب برای بررسی پایداری گذرا
۴-۳-۱- مدل مناسب یک سیستم تک ماشینه برای بررسی پایداری گذرا
۴-۴- بررسی پایداری گذرا در یک سیستم تک ماشینه
۴-۴-۱- معیار مساحت مساوی در بررسی پایداری گذرا
۴-۴-۱-۱- اغتشاش پله مکانیکی
۴-۴-۱-۲- اتصال کوتاه سه فاز بین یکی از دو خط موازی
۴-۳-۱-۳- تعبیر فیزیکی معیار مساحت های مساوی
۴-۵- روشهای بهبود پایداری گذرا
فصل پنجم: مدیریت در پایداری (گذرا) و بهبود سیستم قدرت
۵-۱- مقدمه
۵-۲- اجرای Real- time عملیات پایداری
۵-۳- بهبود هماهنگی در ایجاد مشکل
۵-۴- عملیات ضروری
۵-۵- کنترل شبکه انتقال زیرزمینی
فصل ششم: مقایسه پایداری سیستمHVDC با HVAC
6-1-مقدمه 
6-2 معرفی سیستم های HVDC LIGHT ﻳﺎ  VSC-HVDC
6-2-1ﻣﺰﺍﻳﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ VSC-HVDC
6-3تمایز های دو سیستم (ac & DC) از نظر پایداری
۶-۳-۱ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
۶-۳-۱-۱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ 
6-3-1-2 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭي ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ 
6-3-2- علت افزایش پایداری سیستم های قدرت متصل بهم توسط HVDC
6-3-3 حساسیت نسبت به اتصال کوتاه
۶-۳-۴ شکل فیزیکی 
6-3-5 انتقال جریان خطا 
نتیجه گیری 
منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :