مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (فصل ۲)


دسته: مبانی نظری و پیشینه تحقیق علوم اجتماعی

بازدید: ۱ بار


فرمت فایل: docx

حجم فایل: ۸۲ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۳۴

مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی در ۳۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

کامل و قابل ویرایش

شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شامل منابع داخلی و خارجی

منبع نویسی استاندارد

بخشی از مبانی نظری:

خودتنظیمی در یادگیری از مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری توجه دارد. این سازه ابتدا در سال ۱۹۶۷ توسط بندورا مطرح شد(کدیور،۱۳۸۰)و اصطلاح  یادگیری خودتنظیمی از ۱۹۸۰ رایج شد. این اصطلاح بر خودمختاری و مسئولیت پذیری دانشجویان برای پیشبرد یادگیری خودشان تأکید می کند (پاریس[۱]، ۲۰۰۳) (به نقل از نیکدل، ۱۳۸۵). خود تنظیمی فرایندی است که در آن دانــــش آموز هدف هایی را برای یادگیری خود بر می گزیند،سپس می کوشد تا شناخت ، انگیزش و رفتار خود را کنترل و تنظیم نمایدو بر آن نظارت کند. خودتنظیمی شامل یک رهبری شناختی است که مستلزم عواملی است از قبیل: انطباق ها و تصمیم گیری های مداوم، آگاهی برای کسب برداشتی معتبر و هوشمند از موقعیت و آمادگی برای بازتاب آنچه در فعالیتهای تحصیـــــلی و به طــور کلی در زندگی، باید انجــــام شود، آنچه انجام می شود، و آنچه انجام شده است. اکتساب این مهارت لزوماً با رشد طبیعی مرتبط نیست و همانند دیگر تواناییها یا ظرفیتها، باید بطور آشکار آموخته شود (زیمرمن و شانک[۲] ۱۹۹۴ به نقل از لیزراگا[۳]، ۲۰۰۳)( نیکدل ،۱۳۸۵)

[۱]- paris

[۲]- Shank

[۳]- Lizarragga

بخشی از تحقیقات انجام شده:

شیرازی(۱۳۸۹ )، عوامل موثر بر یادگیری خودتنظیمی و تاب آوری را مورد بررسی قرار داده است. و به این نتیجه رسیده است كه : ۱- جنسیت ، تاهل، اشتغال، وضعیت اقتصادی و نوع پذیرش دانشجویان برتاب آوری و خودتنظیمی یادگیری آنها تاثیری ندارد.۲- وضعیت سكونت دانشجویان بر تاب آوری آنها موثر بوده اما بر خودتنظیمی یادگیری آنها موثر نیست. ۳- میزان علاقه به رشته تحصیلی دانشجویان بر تاب آوری و خودتنظیمی یادگیری آنها موثر است. ۴- میزان ساعت مطالعه دانشجویان بر خودتنظیمی یادگیری آنها موثر است، اما بر تاب آوری آنها تاثیری ندارد. ۵- بین یادگیری خودتنظیمی و تاب آوری رابطه معناداری وجود دارد.

واوروا، هلادیك، هرباكووا (۲۰۱۲) در پژوهشی عملكرد مكانیزم های یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان كمك حرفه ای در دانشگاه توماس باتا در ازلین مورد بررسی قرار دادند. آنها عوامل شناختی و غیر شناختی را كه در فرایند توسعه خودتنظیمی نقش كلیدی دارند را مورد توجه قرار دادند.آنها بررسی كردند كه این عوامل چطور و تحت چه شرایطی به مهارت های لازم برای یادگیری خود فرد تبدیل خواهد شد.آنها به این نتیجه رسیدند موفقیت در یادگیری به انگیزه بستگی دارد كه به نوبه خود شدیداً تحت تاثیر انتخاب مناسب زمینه تحقیق یا شغل آینده است كه در راستای تامین انتظاراتی است كه یكی از عوامل انگیزشی معنی دار می باشد. یك دانشجوی با انگیزه فرایند یادگیری اش را فعالانه تنظیم می كند. و در رابطه با یادگیری، چنین دانشجویی درباره راهبردهای بكار گرفته شده فكـــر می كند و آنها را بر اساس موفقیت ها و شكست هایش تعریف می كند.

فهرست مطالب:

یادگیری خودتنظیمی

۲-۲-۱-  مولفه های خودتنظیمی

۲-۲-۲- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم

۲-۲-۳- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن

۲-۲-۴-  نظریه های خودتنظیمی                                                                                                                                                                                             

۲-۲-۴-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی

۲-۲-۴-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم

۲-۲-۴-د- نظریه اراده گرایان

۲-۲-۴-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی

۲-۲-۴-هـ نظریه شناختی- اجتماعی

۲-۴-پیشینه پژوهش

۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در داخل كشور

منابع

دانلود این فایل :

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :