فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:391 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 7,000 تومان

چکیده:
یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش در هر کشوری تهیه برنامه ریزی مناسب برای دانش آموزان است. در این راستا توجه به نگرانیهای عاطفی دانش آموزان یکی از عواملی است که در تهیه برنامه ریزی مناسب درسی کمک کننده است.
یکی از مشکلات عمده ای که والدین با آن روبرو هستند، عدم آگاهی از چگونگی شیوه های تربیتی در برخورد با این نوع ترس هاست. والدین معمولاً از نتایج برخوردهای خود با کودکانشان بازخوردی دریافت می کنند که ممکن است ناصحیح و به طور منامناسب باشد که ناشی از شرایط سنی کودکان و یا عواملی چون ناسازگاری و عقب ماندگی ذهنی است.
در این زمینه نحوه برخورد والدینی که دارای کودکان ناسازگار هستند با این نوع ترس ها و روش های بکارگیری تربیتی آنان در برخورد با این مسائل حائز اهمیت است.
اهمیت و نقش نهاد خانوادگی به عنوان جایگاه کودک در خانواده و شیوه های تربیتی مناسب برای کودکان مهم است. زیرا شیوه های نامناسب قرین با منحرف کردن زمینه های رشد به هنجار، می تواند آنرا به سوی نابهنجاری سوق دهد.
جامعۀ آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پیش دبستانی و دبستانی (از اول تا پنجم) با دامنۀ سنی (۱۲-۵) سال در مدارس عادی و ناسازگار شهرستانهای تهران، نمونۀ آماری با روش تصادفی چند مرحله انتخاب گردید. شامل ۱۶۰ نفر از دانش آموزان شهرستانهای تهران می باشد که ۸۰ نفر عادی و ۸۰ نفر ناسازگار به تفکیک دختر و پسر در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ مشغول به تحصیل هستند.
برای اجرای این تحقیق ابتدا تعداد کودکان ناسازگار شهرستان های تهران مشخص شد. پس به صورت تصادفی ۴ مدرسه را انتخاب کرده به تفکیک دختر و پسر و همچنین دولتی و غیرانتفاعی، که نمونه های انتخاب شده همگی از پایه های پیش دبستانی، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم هستند.
واژه های کلیدی: ترس های تحولی، الگوهای (فرزند پروری)، راهبردهای رویارویی، شیوه تربیتی

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
سؤالات پژوهش
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف اصطلاحات
ترس های تحولی
الگوهای فرزندپروری
کودک ناسازگار
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ترس
فوبیا
شباهت و تفاوت اضطراب با ترس
ویژگی های محرک
ویژگی های پاسخ
ترس به عنوان هسته اصلی هیجان
نظریه های مربوط به ترس
نظریه زیستی، اجتماعی
نظریه روانکاوی
نظریه ادراکی
نظریه رفتاری
نظریه عملکرد
علل ترس
عوامل بیولوژیکی
عوامل محیطی و یادگیری
انواع ترس های تحولی بر حسب دوره های رشد
ترس در نوزادی
ترس در یک سالگی
ترس در۲-۴ سالگی
ترس در ۵ سالگی
ترس دوره کودکی
ترس دوره نوجوانی
شیوه های رویارویی با ترس کودکان خود در والدین
دوران نوزادی
دوران ۵ سالگی و کودکی
دوران نوجوانی
ترس و سازگاری
شیوه های فرزندپروری
نقش خانواده
نظریه های روانشناختی در زمینه خانواده
نظریه روان تحلیلی
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه نقش
شیوه های فرزندپروری
الگوی شیفر
الگوی وینترباتوم
الگوی بامریند
ناسازگاری
علل ناسازگاری
عوامل بیولوژیکی
پویایی روانی
تأثیر خانواده در شکل گیری رفتار
تأثیر شیوه های تربیتی والدین در کودکان ناسازگار
روابط نادرست کودک و والدین
محافظت بیش از حد و ایجاد محدودیت
پذیرش بیش از حد کودک و آزادگذاری او
خواستهای غیرواقعی
انضباط نادرست
مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین
الف) تحقیقات مربوط به ترس
شدت و شیوع ترس
ترس های رایج
ب) تحقیقات مربوط به رفتار والدین (الگوهای فرزندپروری)
ج) ناسازگار
کودکان ناسازگار
والدین کودکان ناسازگار
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
روش اجرای آزمون
وشها و فنون آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم: بحث و نتیجه
نتایج بررسی پژوهش
محدودیت های پژوهش
فصل ششم: منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع خارجی

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :