فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 107

حجم فایل:449 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 7,000 تومان

چکیده:
هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربويین زهرا است که جامعه آماری زنان بویین زهرا است که کل آمار بدست آماده از زنان ۳۵-۳۰ ساله۱۳۵۰ نفر است که ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار پژوهش پرسش نامه رضایت زناشویی می باشد که اقتباس از پرسش نامه دلاور است. که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین زنان مطلقه و خانواده کم درآمد و همن طور و همکین طور زوجین فامیلی از لحاظ رضایت مندی زناشویی با زنان متاهل و خانواده بادرآمد بالا زوجین غریبه تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰/۰۵ ≤ P است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
زنان متاهل
زنان مطلقه
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف ازدواج
اهمیت ازدواج
مشکلات ازدواج
سازگاری در ازدواج
عوامل موثر در سازگاری ازدواج
حوزه های سازگاری در ازدواج
واژه خانواده
تعريف خانواده
چرخه ي دوره ي زندگي خانوادگي
ترك خانواده
خشونت زناشويي
سبك هاي زندگي : سوال چند انتخابي
زندگي مشترك : جنبه هاي مثبت و منفي
جنبه هاي مثبت زندگي مشترك : صميميت و مشاركت
جنبه هاي منفي زندگي مشترك : اختلاف به خاطر هيچ وپوچ
تنها زندگي كردن : واقعيتهاي مختلف
جنبه هاي مثبت زندگي مجردي : آزادي و استقلال
جنبههاي منفي زندگي مجردي : تنهايي و عدم تداوم
روابط زن و شوهر : روشن نگه داشتن چراغ
بافتهاي زندگي مشترك : واقعيتهاي مختلف
ازدواج
ازدواج در امريكاي شمالي
ازدواج مدني
زندگي مشترك آزاد
زوج بودن اما جدا زندگي كردن
خانواده درماني راهبردي
خانواده سالم و درمان راهبردي
خانواده هاي مشكل ساز و درمان راهبردي
خانواده هاي سالم و ناسالم و خانواده درماني ساختاري
تفاوت هاي بين روابط آشفته و غير آشفته خانوادگي
تحقيقات خارج از كشور
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
ساخت خانواده
انتخاب همسر
طلاق
دلایل طلاق
دگرگونی در ساخت خانواده
مراحل زندگی از نظر لوینسون
جدول مراحل رشد روانی – اجتماعی بزرگسالان
سازگاری با زندگی از نظر ویلانت
نقطه ضعف های نظریه لوینسون و ویلانت
زمان بندی اجتماعی
روابط صمیمی
عشق رمانتیک
همسرگزینی
فرهنگ و تجربه ی عشق
روابط دوستی
روابط دوستی همجنس
رابطه دوستی با جنس مخالف
خواهر- برادرها به عنوان دوستان
تنهایی
چرخه ی زندگی خانوادگی
ترک خانه ی پدری
تشکیل زندگی زناشویی
نقش های زناشویی
رضایت زناشویی
انتظارها و افسانه های زناشویی
پدر ــ مادری
تنوع سبک های زندگی بزرگسالان
طلاق و ازدواج مجدد
فصل سوم: روش تحقيق
طرح تحقيق
جامعه تحقيق
حجم نمونه تحقيق
روش نمونه گيري تحقيق
ابزارها ي پژوهش
نحوه اجرايي
روايي آزمون رضايت از زندگي زناشويي
تحليل آماري داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
فرمول آزمون t
جدول ۱-۴ نمرات آزمودنيها از پرسش نامه رضايت مندي از زندگي در دو گروه زنان متاهل و مطلقه
جدول ۴-۲ : مقايسه رضايت مندي از زندگي زناشويي – زنان متاهل و مطلقه
جدول ۴-۳ : مقايسه رضايت زناشويي در بين خانواده هاي پردرآمد و كم درآمد
جدول ۴-۴ : مقايسه رضايت زناشويي در بين خانواده هاي با زوجين فاميلي و غريبه
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
منابع و ماخذ
پرسشنامه رضايتمندي از زندگي زناشويي

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :