فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 147

حجم فایل:630 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 7,000 تومان

چکیده:
موضوع پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران و نوزادان شهر تهران (۱۳۸۳) می باشد. در این تحقیق، اطلاعات به روش اسنادی با استفاده از پرونده های خانوار موجود در مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری گردیده است و سپس اطلاعات استخراج شده به روش تحلیل ثانوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده ها از یک نمونه ۳۴۷ نفری به روش نمونه گیری گردآوری شده و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند و نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد:
۱-کم وزنی هنگام تولد نوزادبا سطح سواد مادر ارتباط معنی داری دارد.
۲-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دفعات مراقبتهای دوران بارداری ارتباط دارد.
۳-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با بیماری مزمن مادر ارتباط دارد.
۴-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با طول دوره حاملگی مادر ارتباط دارد.
۵-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دوقلوزایی ارتباط دارد.
۶-کم وزنی هنگام تولد با سابقه مادر در داشتن نوزاد کم وزن رابطه دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف بررسی
تعریف مفاهیم
فصل دوم: بررسی و نقد منابع
مقدمه 
سابقه و پیشینه مطالعات انجام شده در
 ایران و خارج از کشور
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
فرضیات
روش تحقیق
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه 
روش نمونه گیری
ابزارو روش گردآوری اطلاعات
روش استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
آمار استنباطی
فصل پنجم: جمع بندی ونتیجه گیری
مقدمه
نتایج آمار توصیفی
نتایج آمار استنباطی
جمع بندی
پیشنهادات
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده تحقیق                                                                                  
فهرست جداول و نمودارها

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :