فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:115 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 7,500 تومان

بخشی از مقدمه:
ميل به دانستن وتلاش براي دانستن و فهميدن از ويژگي‌هاي جدائي ناپذير وجود آدمي است. از اين رو، ذهن انسان همواره درگير انبوهي از پرسشها بوده است . ودر اين ميان اين پرسش اساسي كه فرد درباره دانستن چه مي‌داند، وچگونه و تا چه حد مي‌داند جايگاه خاص خود را داشته است. امروزه اهميت يادگيري براي هيچ كس پوشيده نيست، و تمام مراكز آموزشي چه رسمي و غير رسمي هدف اصلي آنها يادگيري و ايجاد تغيير در رفتار مخاطبين است . از اين رو، بشر هر روز به دنبال يادگيري‌هاي جديدي مي‌رود و مي‌خواهد كه هر چه بيشتر ياد بگيرد، چون لازمه زندگي، بقاء و دوام در دنياي كنوني، يادگرفتن و به دنبال يادگيري‌هاي جديد رفتن است.
انفجار اطلاعات و افزايش روز‌افزون دانش بشري از يك طرف و اهميت مقوله يادگيري كه توضيح داده شد از طرف ديگر ذهن بشر را بر آن داشت تا روشهايي را براي بهتر يادگرفتن ، عميق‌يادگرفتن و سريع‌يادگرفتن خلق و كشف نمايد .
بيشتر روشها و فنون جديد يادگيري به طور عمده در روانشناسي خبرپردازي ريشه دارند، و تازه‌ترين ديدگاه يا رويكرد روانشناسي يادگيري، رويكرد خبرپردازي يا پردازش اطلاعات نام دارد . در اين ديدگاه، يادگيري به جريان دريافت محركهاي محيطي به وسيله گيرنده‌هاي حسي و گذر اين محركها از حافظه حسي و حافظه كوتاه‌مدت، معني‌دار شدن و در نهايت قرارگرفتن در حافظه بلند‌مدت گفته مي‌شود (سيف ، ۱۳۸۰)
بر طبق اين رويكرد تدابير و روشهايي كه به پردازش اطلاعات كمك كند به يادگيري و ياداوري كمك خواهد كرد، كه روانشناسان حوزه روانشناسي خبرپردازي از آن تدابير به راهبردهاي يادگيري و به طور دقيق‌تر راهبردهاي شناختي و فراشناختي ياد‌كرده‌اند. (سيف ، ۱۳۸۰)
مفهوم فراشناختبراي اولين بار در اواسط دهه ۱۹۷۰ معرفي شد و در پيشينه پژوهشي بيشتر با نام فلاول متداعي است.

فهرست مطالب:
فصل اول كليات
مقدمه
ضرورت مسئله
اهداف پژوهش
الف) هدف اصلي
سوالهاي تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي
ب ) تعاريف عملياتي
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
يادگيري
فراشناخت
هوش هيجاني
تحقيقات انجام شده
فصل سوم روش شناسي
طرح تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
روش پژوهش
ابزار گرد آوري داده ها
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
روش اجرا
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
تحلیل استنباطی
فصل پنجم بحث و بررسي سوالهای پژوهش
محدوديت ها
پيشنهاد ها
منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :